Сайт Владислава Криласова

Контакти

Напишіть мені email, якщо у вас є питання:

(Ви також можете зашифрувати лист)

$ curl https://keybase.io/britonad/pgp_keys.asc | \
    gpg --import

$ echo "Hi Vlad" | \
    gpg -aer 6F2BA159E2EB5B08C4E217FAC00C0F0D647BD3C6 | \
    xclip -sel clip

hello at britonad.dev